Την περικοπή περισσότερων από 5.000 θέσεων εργασίας σε διάστημα δύο ετών ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρεία Air France.


Η διεύθυνση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2013 θα έχει καταργήσει 5.122 θέσεις εργασίας, σε σύνολο 49.301 εργαζομένων, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εθελούσιων αποχωρήσεων. 


«Ο στόχος είναι στα τέλη του 2014 να έχει αυξηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα κατά 20%», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.