Αμετάβλητο διατήρησε το επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, όπως ήταν αναμενόμενο. 

 

Ειδικότερα, η Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο στο 5,75%.