Το διαρκώς επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. και η συνεχής απαξίωση του Χ.Α., δεν παρέχουν προς το παρόν τη δυνατότητα διαμόρφωσης σαφούς εικόνας αναφορικά με την ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων της Sciens το 2012, παρά τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειες, τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.


Επί της παρούσης δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, συμπληρώνει η εταιρεία. 


Σημειώνεται πως οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 10.04.2012, επειδή οι ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% των Ιδίων Κεφαλαίων.