Κατά 2.000 μειώθηκαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιουνίου και διαμορφώθηκαν στις 387.000, έναντι 389.000 την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που δείχνει μικρή βελτίωση στην αγορά εργασίας της χώρας. 

Ο μέσος όρος των νέων αιτήσεων τον τελευταίο μήνα αυξήθηκε κατά 3,500 στις 386.250, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.