"Λιγότερη δημοσιότητα και περισσότερη δουλειά", ζητά από τους υπουργούς ο πρόεδρος του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γ. Γραμματίδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο κ. Γραμματίδης θέτει δέκα στόχους, για την επίτευξη των οποίων όπως αναφέρει θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση, που περιλαμβάνουν τα εξής:

1. επανεκκίνηση της κρατικής μηχανής μετά από τρεις μήνες υπολειτουργίας

2.εκπόνηση ενός ρεαλιστικού προγράμματος συζητήσεων με τους διεθνείς πιστωτές της χώρας ώστε να οριστικοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να σχεδιάσουμε τις επόμενες δράσεις μας,

3. λήψη μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

4. λήψη μέτρων διευκόλυνσης των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων,

5. επαναξιολόγηση και οριστικοποίηση του ΠΔΕ έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα,

6. εύρεση οριστικής λύσης για την διάσωση του ασφαλιστικού μας συστήματος πού κινδυνεύει να καταρρεύσει μέσα στο 2012,

7. ταχύρρυθμη επανεκκίνηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την προσέλκυση κεφαλαίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

8. επιτάχυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων περιλαμβανομένης της οριστικής αλλαγής της φορολογικής μας νομοθεσίας, της εξάλειψης των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, της εξάλειψης των συναρμοδιοτήτων και του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων,

9. επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως μέσου διευκόλυνσης του πολίτη και πάταξης της διαφθοράς και

10. προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.