Ομόφωνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε τον Σύμβουλο για την αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο πρόεδρος της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διοίκηση της Λαϊκής ότι συστάθηκε ειδική επιτροπή ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας, η οποία εξέτασε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από αριθμό εμπειρογνωμόνων και κατάληξε σε κατάλογο προεπιλογής με τέσσερις εταιρείες, οι οποίες πληρούσαν τα τεχνικά κριτήρια, εκ των οποίων μια αποκλείστηκε επειδή κρίθηκε ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων με την τράπεζα και από τις υπόλοιπες τρείς επελέγη η προσφορά με το χαμηλότερο κόστος.

Η εταιρεία είναι η KPMG - UK που θα αναλάβει την ετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης σε δύο φάσεις, στην πρώτη φάση για τους επόμενους δύο μήνες η εταιρεία θα ετοιμάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και στη δεύτερη φάση κατά τους επόμενους έξι μήνες θα συμμετέχει στις προσπάθειες έγκρισης του σχεδίου από την ΕΕ. Το κόστος της πρώτης φάσης ανέρχεται στις 550.000 ευρώ.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι η ίδια που είχε διαχειριστεί τη συγχώνευση Λαϊκής με Μαρφίν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι δόθηκε διαβεβαίωση ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι, ώστε να διασφαλισθεί πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι η τράπεζα θα ξεπεράσει τα προβλήματα ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένοι οι μέτοχοι και οι μικροεπενδυτές.