Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατεθούν τα 100 δισ. ευρώ του πακέτου διάσωσης των ισπανικών τραπεζών, όπως αποφάσισε το Eurogroup.

Την πληροφορία αυτή, που περιέχεται σε προσύμφωνο των ευρωπαίων υπουργούν,  μεταδίδει το Reuters, το οποίο επικαλείται αξιόπιστες ανώνυμες πηγές.