Επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee), ο Χαράλαμπος Φαφαλιός.
Η νέα διοίκηση που θα έχει διετή θητεία, έως τον Ιούνιο του 2014, συγκροτήθηκε χθες σε σώμα, στη διάρκεια αρχαιρεσιών και θα έχει τρεις αντιπροέδρους.
Η νέα διοίκηση του Committee έχει ως εξής:
Πρόεδρος ο Χαράλαμπος Φαφαλιός.
Α' αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Καρούσης.
Β' αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μ. Λύρας.
Γ' αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Κ. Δραγάζης.


Τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης Ι.Α.Αγγελικούσης, Ν.Α.Κομνηνός-Ξυλάς, Γ.Ε. Εμπειρίκος, Ι.Μ.Χατζηπατέρας, Αλ.Κ. Κέδρος, Στάθης Ι. Κουλουκουντής, Διαμαντής Ι. Λεμός, Φίλιππος Π.Ν. Λεμός, Μαρία Π. Λεμού, Ματθαίος Τ. Λως, Ευθ. Μητρόπουλος, Γ.Κ.Μουσκάς, Αντώνης Π. Παληός, Μιχάλης Γ. Πατέρας, Σπύρος Μ. Πολέμης και Ανδρέας Α. Τσαβλίρης.