Στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ και όχι σε 130 εκατ. ευρώ ανέρχεται το δάνειο που έλαβε η ΔΕΗ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) αναφέρει η διοίκηση της Επιχείρησης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ το ύψος του δανείου που εκταμιεύθηκε από το ΤΠΔ προς τη ΔΕΗ ήταν 110 εκατ. ευρώ και όχι 130 εκατ. ευρώ, όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Τύπου.


Επίσης, διευκρινίζει ότι «η σύναψη οποιουδήποτε νέου δανείου αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης της Εταιρείας και δεν σχετίζεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.»