Στην Ευρωπαϊκή Πίστη προσχώρησε πρόσφατα από μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία μια έμπειρη ομάδα Συντονιστών και Ασφαλιστικών Συμβούλων υπό τον κ. Μ. Βαρότση.
Βασικά κριτήρια μεταξύ άλλων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ότι η εταιρία είναι 100% Ελληνική, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί κέντρο λήψεως αποφάσεων, έχει σταθερή Διοίκηση που εξασφαλίζει σταθερή φιλοσοφία, πολιτικές και αρχές, καθώς και η πληρότητα και η ποιότητα των προϊόντων και η αντίληψη service τόσο ως προς το δίκτυο πωλήσεων όσο και ως προς τους ασφαλισμένους.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, ενισχύεται τόσο η παραγωγή της εταιρίας, όσο και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό της οι νέοι συνεργάτες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο 5μηνο του 2012 έχουν προσχωρήσει στην εταιρία 320 νέοι συνεργάτες.