Ακόμη πιο ψηλά βάζει τον πήχη των αποδόσεων το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ρίχνοντας στην αγορά καινοτόμα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων.
Με σαφή στόχο να επιβραβεύσει τους καταθέτες, το ΤΤ προσφέρει εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα, με πλήρη ελευθερία κινήσεων και τα χρήματα διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση-ποινή.
Πρόκειται για τους νέους προθεσμιακούς λογαριασμούς «Ανεβαίνω EXTRA», οι οποίοι διατίθενται με δυνατότητα επιλογής διάρκειας για 3 ή 6 μήνες.

Σε μηνιαία βάση, το ΤΤ «ενισχύει» τον λογαριασμό του καταθέτη με τόκους, που προκύπτουν από τα υψηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 4% τον 1ο μήνα, «σκαρφαλώνουν» έως και 6% για τον «Ανεβαίνω EXTRA» 3M και έως 7% για τον «Ανεβαίνω EXTRA» 6M. Το μέσο ετησιοποιημένο επιτόκιο είναι πάνω από 5%, γεγονός που καθιστά τα νέα αυτά καταθετικά προϊόντα άκρως αποδοτικά.

Την απόλυτη ελευθερία κινήσεων εγγυάται το γεγονός ότι ο καταθέτης διατηρεί, οποιαδήποτε στιγμή, τη δυνατότητα είτε πρόωρης ολικής εξόφλησης χωρίς ποινή, είτε πρόωρης μερικής εξόφλησης χωρίς ποινή αρκεί, στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που μένει να είναι τουλάχιστον το ελάχιστο της αρχικής κατάθεσης.

Ο μηνιαίος τόκος κατατίθεται αυτόματα σε έντοκο λογαριασμό του πελάτη, αποδεσμεύοντας κάθε μήνα μετρητά «στο χέρι», ενώ το ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ, καθώς και στον ιστότοπο της Τράπεζας www.ttbank.gr.