Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας επικύρωσε σήμερα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο, ώστε να στηριχθούν τα οικονομικά αδύναμα κράτη της Ευρωζώνης. 


Υπενθυμίζεται ότι ο ESM έχει ήδη επικυρωθεί από τα κοινοβούλια της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Γαλλίας και της Φινλανδίας. 


Ενώ ο μηχανισμός είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, όπως προκύπτει από το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, η ημερομηνία μετατίθεται για τις 9 Ιουλίου, λόγω των καθυστερήσεων στην επικύρωσή του από τα εθνικά κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου και του γερμανικού.