Την επιστροφή αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 71,5 εκατ. ευρώ θα απαιτήσει από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω «αδυναμίας των ελληνικών αρχών να διενεργήσουν αξιόπιστους ελέγχους στην σταφίδα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η ΕΕ θα απαιτήσει επίσης την επιστροφή επιδοτήσεων ύψους 131,1 εκατ. ευρώ που έχει εισπράξει η Ισπανία. Αιτία της απαίτησης αυτής είναι η φύτευση αμπελιών χωρίς σχετική άδεια.

 

Συνολικά, η ΕΕ θα ζητήσει την επιστροφή 426 εκατ. ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει χώρες-μέλη και χρησιμοποίησαν αδικαιολόγητα.


Με πληροφορίες από tovima.gr