Τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μύλοι Λούλη ΑΕ, η οποία συνήλθε σήμερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.Επίσης, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
 

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου

4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut)

5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος