Δεν ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nutriart, ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την περαιτέρω υλοποίηση της από 2/8, Συμφωνίας Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει επεξεργαστεί αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση (business plan) το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, και εκ νέου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 


Σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων θα συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση και υλοποίηση των αποφάσεων, που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της νέας αυτής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.


Εν τω μεταξύ, η Εταιρεία λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαιτούμενα μέτρα τα οποία βοηθούν στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. 


Η Εταιρεία θα φροντίσει για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανόνες του Χ.Α.