Οι τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περάσουν στον έλεγχο μιας κεντρικής αρχής και να υπακούν σε κοινούς κανόνες, για να επιλυθούν η κρίση χρέους και η νομισματική κρίση, επισημαίνει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), στην ετήσια έκθεσή της.

Σύμφωνα με τα Νέα, στην έκθεση τονίζεται ότι «οι τράπεζες της Ευρώπης πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκές τράπεζες». Ο συνεχιζόμενος φαύλος κύκλος της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους μπορεί να σπάσει αν οι κυβερνήσεις υποχρεώσουν τις τράπεζες να λαμβάνουν λιγότερα ρίσκα, υποστήριξε η BIS.

Για το σκοπό αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόσουν τους αυστηρότερους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙΙ, που ορίζει υψηλότερα διαθέσιμα κεφάλαια για τις τράπεζες, σημειώνει η BIS, μέλη της οποίας είναι οι κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου.
Κατά συνέπεια, οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα λιγότερο ριψοκίνδυνα και περισσότερο βιώσιμα, τα οποία να εξυπηρετούν πιο ξεκάθαρα το δημόσιο συμφέρον, προστίθεται στην έκθεση.

Μετά την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman το 2008 οι κεντρικές τράπεζες συμφώνησαν στον κανονισμό της Βασιλείας ΙΙΙ, προκειμένου μέχρι το 2013 να προωθήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση ενός οικονομικού σοκ ώστε να είναι έτοιμες για τυχόν νέες κρίσεις.