Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι επιχειρησιακές και οι ατομικές συμβάσεις, υποκαθιστώντας τις κλαδικές και αλλάζοντας την εικόνα του τοπίου στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), μόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κατατέθηκαν στις υπηρεσίες του Σώματος, 173 νέες επιχειρησιακές συμβάσεις που αφορούν 16.830 εργαζόμενους και 20.571 ατομικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου στις 14 Φεβρουαρίου, έως το τέλος Μαΐου κατατέθηκαν 84.772 ατομικές συμβάσεις με μέσο όρο μείωσης αποδοχών 23,5% και 400 επιχειρησιακές συμβάσεις για 30.659 εργαζόμενους με μέση μείωση μισθών 24%.