Σημαντική συμφωνία στρατηγικής σημασίας υπέγραψαν οι Διοικήσεις των εταιριών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. & ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ.
Με βάση τη συμφωνία αυτή οι ασφαλισμένοι της Ευρωπαϊκής Πίστης μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με οποιοδήποτε Νοσοκομειακό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας προνομιακή κάλυψη έως και 100%.

Η συνεργασία αυτή μεταξύ των δύο Ομίλων αποτελεί την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της Υγείας, με στόχο τόσο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους ασφαλισμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης, όσο και τη βελτίωση του κόστους νοσηλείας, συγκρατώντας το ύψος των ασφαλίστρων των Νοσοκομειακών προγραμμάτων στα σημερινά επίπεδα.