Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,0075 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 10 η 2012, ενώ δικαίωμα στο μέρισμα θα έχουν οι μέτοχοι του Οργανισμού στις 14 Αυγούστου 2012. Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.


Παράλληλα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.

Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Νομικός -Οικονομολόγος.

Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.

Ζησιμόπουλος Άγγελος
, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.

Νάκης Νικόλαος,
εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος.

Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Φυσικός - Ηλεκτρονικός.

Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, Πολιτική Επιστήμων.

Κολιόπουλος Αντώνιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος.

Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος,
εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος, Ηλεκτρονικός.

Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος, Λιμενεργάτης.

Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος, Δήμαρχος Πειραιά