Υποχώρηση κατά 14,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, τον Απρίλιο και κατήλθε στα 1.049,2 εκατ. ευρώ (1.366,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.222,3 εκατ. ευρώ (1.748,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.316,9 εκατ. ευρώ (3.040,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.531,9 εκατ. ευρώ (3.645,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,5%. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.267,7 εκατ. ευρώ (1.673,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.309,6 εκατ. ευρώ (1.896,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,2%.


Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 9.765,5 εκατ. ευρώ (12.782,7 εκατ. δολάρια) έναντι 11.023,3 εκατ. ευρώ (15.233,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2012 ανήλθε σε 4.467,0 εκατ. ευρώ (5.805,1 εκατ. δολάρια) έναντι 5.938,2 εκατ. ευρώ (8.154,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 24,8%.