Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ζητά από τη νέα κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) προκειμένου, όπως αναφέρει, να τονωθεί η ζήτηση και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης.

Ο ΣΕΕΠΕ ζητά ακόμη πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και τη λήψη μέτρων για την πάταξη των φαινομένων λαθρεμπορίας και κάθε μορφής παραεμπορίας, καθώς και προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα, ώστε να λειτουργεί η αγορά σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγιούς ανταγωνισμού.

Δηλώνει, τέλος, ότι θα στηρίξει την Πολιτεία με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.