Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση, επισκευή και αποκατάσταση εξαρτημάτων και παρελκόμενων των κινητήρων Τ56 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας.


Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου η ΕΑΒ επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε μία νέα αγορά. Παράλληλα, η ανάθεση του έργου από το ισπανικό υπουργείο Αμυνας στην ελληνική εταιρεία δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος για διεύρυνση της συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας και σε άλλους τομείς.
 

«Η ΕΑΒ έχει αναδειχθεί σε αδιαμφισβήτητο Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας για τους κινητήρες Τ56. Η κεφαλαιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας λόγω της μακρόχρονης δραστηριοποίησης στον κλάδο σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές και την έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, έχουν συντελέσει στη συνεχή διείσδυση της εταιρείας στη διεθνή αγορά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ κ. Τάσος Φιλιππάκος.
 

«Η επιλογή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας από την Ισπανική Πολεμική Αεροπορία για την παροχή υπηρεσιών γενικής επιθεώρησης, επισκευής και αποκατάστασης εξαρτημάτων και παρελκομένων των κινητήρων Τ56 είναι ακόμα ένα δείγμα επιτυχίας το οποίο απορρέει και από τη στρατηγική εξωστρέφειας που συνεπώς εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα αυτό να γίνει το εφαλτήριο για περαιτέρω εδραίωση της εταιρικής μας παρουσίας στην ισπανική αγορά», πρόσθεσε.