Ο ακαθάριστος βασικός μισθός αυξήθηκε το 2011 κατά 2,2% στη Γαλλία και κατά 2,1% στη Γερμανία, που αριθμητικά συνιστά μεν μία αύξηση ταχύτερη από αυτή του 2010 (+1,8%), αλλά στην ουσία αποτελεί μείωση και στις δύο χώρες δεδομένου του πληθωρισμού τους, προκύπτει από μελέτη του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικής (Insee), που δημοσιεύεται σήμερα.

Δεδομένης της κατακόρυφης ανόδου των τιμών, οι μισθοί κατ' ουσίαν μειώθηκαν 0,1% στην Γαλλία και κατά 0,4% στη Γερμανία, όταν το 2010, η ουσιαστική άνοδος τους ήταν αντίστοιχα +0,1% και +0,6%.

Στη Γαλλία, η ραγδαία αύξηση των μισθών μεταξύ του 2010 και του 2011 «οφείλεται κυρίως στην άνοδο του πληθωρισμού από το τέταρτο τρίμηνο του 2010, που ώθησε προς τα άνω τους ονομαστικούς μισθούς». Όμως η υψηλή ανεργία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, αποτέλεσε τροχοπέδη για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στη Γερμανία, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το δεύτερο τρίμηνο του παρελθόντος έτους. Εάν και ο μέσος μισθός στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε μικρή αύξηση (+0,9%), οι συλλογικές διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε γενναίες αυξήσεις 3% από τον Μάιο του 2011 στον κατασκευαστικό τομέα στη δυτική Γερμανία (3,4% στην ανατολική) και 3% στον ασφαλιστικό τομέα από τον Σεπτέμβριο, σε όλη τη χώρα.

Τα παρατιθέμενα στοιχεία δίνουν μία αδρή εικόνα του ακαθάριστου μηνιαίου βασικού μισθού στο σύνολο του διαφόρων τομέων εμπορικής δραστηριότητας, πλην γεωργίας.