Η προσπάθεια να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και το επενδυτικό κλίμα ανατέθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με απόφαση του τέους υπηρεσιακού υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παύλου Αποστολίδη. 


 

Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ εφόσον επικυρωθεί από τη νέα Βουλή και περιλαμβάνει αμοιβή προς τον ΟΟΣΑ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά με δέκα μήνες το αργότερο απ' τη στιγμή της υπογραφής. 

 

Βασικοί στόχοι του έργου, σύμφωνα με την απόφαση, είναι «ο έλεγχος των νόμων και κανονισμών στους δεκατρείς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, καθώς και προτάσεις για τροποποιήσεις των εν λόγω νόμων και κανονισμών, με συγκεκριμένα και λιγότερο επιβαρυντικά εναλλακτικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, όπου απαιτείται για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας».
 

Οι βασικοί τομείς που θα αναλυθούν είναι: γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, εργασιακό περιβάλλον -εργασιακές σχέσεις.


«Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της πολιτικής, με τη χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model), θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν ελλείψεις και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, ζημιώνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών - καταναλωτών», τονίζεται στη σχετική συμφωνία. 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη από τη γραφειοκρατία, καθώς το σύνολο των διοικητικών βαρών ανέρχονται στο 6,8% του ΑΕΠ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16 δισ. ευρώ.

 
Τέλος, σήμερα έγινε γνωστό ότι ο νέος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, και ο υφυπουργός, Μανούσος Βολουδάκης, θα παραστούν αύριο στην 4η συνάντηση των κρατών-μελών της ΕΕ και των αντιπροσώπων των διεθνών οργανισμών που παρέχουν τεχνική βοήθεια στη χώρα μας (task force), στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την πρόοδο της συνεργασίας.