Σειρά προσφυγών προέκυψε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης για μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Το κύμα προσφυγών πραγματοποιήθηκε από συνδικαλιστικούς φορείς (Ομοσπονδίες, Ενώσεις κ.λπ.), εργαζομένους στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.), καθώς και από κατοίκους διαφόρων δήμων της Αττικής, οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η από 25.4.2012 απόφαση της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών ΟΛΠ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από την ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, καθώς και κάτοικοι των δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου και Χαλανδρίου.

Όλοι στρέφονται κατά της υπ' αριθμ. 206/25.4.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που αφορά τη μεταφορά στο επίμαχο Ταμείο των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του ευρύτερου τομέα.

Στο σκεπτικό τους οι φορείς υποστηρίζουν, ότι σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος (άρθρα 26 και 43) η αξιοποίηση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημοσίου έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με διυπουργική απόφαση όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται και το άρθρο 106 του Συντάγματος, καθώς οι επίμαχες επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, έχουν ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, όπως επίσης έχουν κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν στις προσφυγές τους, ότι οι επίμαχες ΔΕΚΟ, λόγω της στρατηγικής σημασίας τους για την εθνική οικονομία και την γενικότερη λειτουργία της χώρας και της κοινωνίας, δεν είναι δυνατό να αποκρατικοποιηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως, σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή του άρθρου 106.

Οι φορείς, επισημαίνουν, ότι είναι αντισυνταγματικός και ο ιδρυτικός νόμος (Ν. 3986/2011) του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας. Και αυτό γιατί γεννώνται ερωτηματικά ως προς τη νομική φύση του επίμαχου Ταμείου, εάν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.