«Βροχή» πέφτουν οι προσφυγές από εργαζόμενους, συνταξιούχους και συνδικαλιστικές ενώσεις κατά των αποκρατικοποιήσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το υπό ίδρυση ταμείο είναι αντισυνταγματικό, αφού προωθεί την ιδιωτικοποίηση δημόσιεων επιχειρήσεων που είναι εθνικής σημασίας για την οικονομία του κράτους.


Όπως έγινε γνωστό,  οι προσφυγές υποστηρίζουν ότι όλο το πλαίσιο που διέπει τον ΤΑΙΠΕΔ είναι αντίθετο στο Σύνταγμα, ενώ η δράση του πλήγει ανεπανόρθωτα την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι οι υπό αποκρατικοποίηση ΔΕΚΟ διανέμουν αγαθά αναγκαία για τον πολίτη.


Η προσφυγή αφορά τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ, τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ (Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης), τα Ελληνικά Πετρέλαια, τον ΟΔΙΕ (Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος), τη Δημόσια Επιχειρήση Αερίου, την Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τη ΛΑΡΚΟ, τον Διεθνή Αερολιμένα, και την Ελληνικό Α.Ε.

Κατά των αποκρατικοποιήσεων έχουν προσφύγει κάτοικοι  Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου και του Χαλανδρίου, αλλά τα συνδικάτα των: Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών ΟΛΠ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από την ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος.