Σε ιστορικό υψηλό έφτασε το επιτόκιο του τρίμηνου ομολόγου της Ισπανίας, καθώς από το 0,846% έφτασε το 2,362%.

Η Ισπανία πούλησε το τρίμηνο ομόλογο για 1,6 δισ. ευρώ και το εξάμηνο ομόλογο για 1,48 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας των αρχικό στόχο.

Το επιτόκιο του εξαμήνου ανήλθε στο 3,237% από 1,737% τον προηγούμενο μήνα αγγίζοντας το υψηλό Νοεμβρίου 2011.