Την εκλογή νέου οκταμελούς διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Ιντεργουντ - Ξυλεμπορία, που συνήλθε στις 26 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Ειδικότερα, το νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2015, έχει ως εξής: 

 

• Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου 

• Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου 

• Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου 

• Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ 

• Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου 

• Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ 

• Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά 

• Σταμπουλής Νικόλαος του Γεωργίου 

 

Παράλληλα, η Γ.Σ. εξέλεγξε Επιτροπή Ελέγχου την οποία αποτελούν οι κ. Σταμπουλής Νικόλαος του Γεωργίου, Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά.