Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι ο βασικός στόχος της Hellas Online για το 2012 σύμφωνα με τον Αντώνη Κεραστάρη Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας.
Στη διάρκεια της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο κ. Κεραστάρης εξήγησε ότι η διατήρηση των λειτουργικών κερδών θα προέλθει μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση της εμπορικής συνεργασίας με την Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σταθερής- κινητής και ίντερνετ, την αύξηση των πωλήσεων σε εταιρικούς πελάτες με τη διάθεση των νέων υπηρεσιών hol cloud και την αξιοποίηση των CRM συστημάτων στα οποία έχει επενδύσει η εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη διασφάλιση των εσόδων.


Παρουσιάζοντας επίσης τα επιτεύγματα της εταιρείας το 2011 ο κ. Κεραστάρης ανέφερε ότι συνεχίστηκε η υγιής ανάπτυξη παρά τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας. Τη περυσινή χρονιά η εταιρεία παρουσίασε σχεδόν διψήφια αύξηση εσόδων και 25% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας στα 61 εκατ. ευρώ με 26,35 περιθώριο κέρδους. Η εταιρεία πρόσθεσε 74.727 νέους LLU πελάτες διατηρώντας το μερίδιο αγοράς της στο 28% σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα η προσφορά νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως το «hol my tv» καθώς και η εμπορικής συνεργασία με τη Vodafone συνέβαλλαν στο να ενισχυθεί σημαντικά η κοινή πελατειακή βάση από τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl ίντερνετ για οικιακούς πελάτες.