Το ποσό των 400.000 ευρώ ετησίως θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία από την μετακόμιση του υπουργείου Εργασίας από την οδό Πειραιώς 40 στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, όπου στεγάζεται και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας αναφέρει, ότι με την κίνηση αυτή «θα εξοικονομηθούν 400.000 ευρώ ετησίως από μισθώματα, πλέον των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν εξαιτίας της μείωσης της γραφειοκρατίας και των λειτουργικών εξόδων». Παράλληλα προσθέτει ότι με αυτή την κίνηση επιτυγχάνεται ο διαχρονικός στόχος της ενοποίησης των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Με την ίδια υπουργική απόφαση, συγκροτήθηκε Επιτροπή Μετεγκατάστασης, που ανέλαβε να προσδιορίσει τους χώρους και την αναγκαία υποδομή για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Τον συντονισμό της Επιτροπής αλλά και όλου του έργου της μετεγκατάστασης ανέλαβε ο υφυπουργός Νίκος Νικολόπουλος.