Η International Finance Corporation (IFC) πραγματοποίησε επένδυση 50 εκατ. ευρώ στις θυγατρικές εταιρείες του Τιτάνα στη Σερβία, την ΠΓΔΜ και το Κόσοβο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η IFC απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό 11,5% των δραστηριοτήτων του Τιτάνα στις παραπάνω χώρες, μέσω της συμμετοχής της στη θυγατρική του Ομίλου Τιτάν Cement Cyprus Limited. 


Να σημειωθεί ότι η συνεργασία με ένα θεσμικό εταίρο όπως η IFC  στην περιοχή διευρύνεται πλέον πέραν της Αλβανίας και αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντική αξία στις επενδύσεις του Τιτάνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.