Την απόφαση να σταματήσει να δέχεται τα κυπριακά κυβερνητικά χειρόγραφα ως collateral στις πράξεις του ευρωσυστήματος έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

 

Η υποβάθμιση της Κύπρου κάτω από το ελάχιστο όριο πιστωτικής ποιότητας του ευρωσυστήματος από όλους τους αποδεκτούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης σημαίνει ότι τα κυβερνητικά χρεόγραφα της χώρας δεν πληρούν πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις για τα ελάχιστα κριτήρια πιστωτικής ποιότητας στην εναρμονισμένη διαβάθμιση του ευρωσυστήματος, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ. 


Ως εκ τούτου, τα κυβερνητικά χρεόγραφα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως collateral στις πράξεις του ευρωσυστήματος και οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα εν λόγω χρεόγραφα με αποδεκτές εξασφαλίσεις ή εναλλακτικά να προσφύγουν στη ρευστότητα που τους παρέχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ευρωσυστήματος (emergency liquidity assistance – ELA).

 
Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει ακόμη ότι η σταθερή χρηματοδότηση των κυπριακών τραπεζών θα διασφαλιστεί μέσω των διαδικασιών του Ευρωσυστήματος.