Τη μη διανομή μερίσματος για το έτος χρήσης 2011, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Καθημερινής που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.