Σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον και παρά τις αντίξοες συνθήκες η Eurobank EFG Factors πέτυχε το 2011 θετικά αποτελέσματα και αύξηση του μεριδίου της, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία σε όλα τα μεγέθη.

Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών έφτασε τα 4,7 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 350 εκ. ευρώ του υποκαταστήματος της Βουλγαρίας) σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,7% έναντι του προηγούμενου έτους, με μερίδιο αγοράς 29,6% για την Ελληνική Αγορά. Η εταιρεία διατηρεί την ηγετική της θέση σε όλα τα μεγέθη όπως ο κύκλος εργασιών, η προ φόρων κερδοφορία που ξεπέρασε τα 22 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο απαιτήσεων κατά πελατών (710 εκατ. ευρώ).


Ιδιαίτερη σημασία έχει η σημαντική αύξηση κατά 27% που σημείωσαν οι εργασίες της εταιρείας στο Εξαγωγικό Factoring. H Eurobank EFG Factors, διατηρεί μερίδιο αγοράς στο Εξαγωγικό Factoring της τάξης του 28,8% ενώ αντίστοιχα για το Εισαγωγικό Factoring το μερίδιό της ανέρχεται σε 61,5% (Ελληνική Ένωση Factoring, 2011), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά πρώτη θέση και στον τομέα του Διεθνούς Factoring.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Eurobank EFG προσφέρει λύσεις factoring στη Βουλγαρία, κατέχοντας πλέον ηγετική θέση στην τοπική αγορά, ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε Ρουμανία, Τουρκία και πιλοτικά στη Σερβία, σε συνεργασία με τις κατά τόπους θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου και τις εξειδικευμένες μονάδες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.


Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Γιώργο Καραγιαννόπουλο, «η ανοδική πορεία της εταιρείας βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία και συναντίληψη με το σύνολο του δικτύου πωλήσεων της Τράπεζας, είτε πρόκειται για τις διευθύνσεις που χειρίζονται τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες είτε αυτές που εξυπηρετούν τις ΜΜΕ. Η Eurobank EFG Factors θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του δικτύου Factoring και παράλληλα θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση των εξαγωγών που αποτελούν βασική ελπίδα ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το factoring αποτελεί σημαντικό πυλώνα του φιλόδοξου προγράμματος ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας, που αναπτύσσεται από το 2009 από τον Όμιλο Eurobank EFG. Τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στη στήριξη των εξαγωγών και της επιχειρηματικότητας, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο και οι διεθνείς διακρίσεις που λαμβάνει η εταιρεία τα τελευταία έτη (Best Export – Import Factor in the World, από τη Διεθνή Ένωση FCI, 2009, 2011), αλλά και η μόλις πρόσφατη κατάταξη στην τρίτη θέση παγκοσμίως, ένα επίτευγμα με ιδιαίτερη σημασία αφού συμπίπτει με τη χειρότερη περίοδο για την οικονομία της χώρας ».