Δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 13,43% απέκτησε μέσω πληρεξουσίου ο κύριος μέτοχος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Αθανάσιος Χατζηιωάννου, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η συμμετοχή του στα δικαιώματα ψήφου διαμορφώθηκε σε 47,45%.