Σε ήπιας μορφής μετανάστευση έχει οδηγήσει η κρίση στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

 

Οι δείκτες της ανεργίας στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία καιτην Ιρλανδία αυξάνονται, την ώρα που οι οικονομίες αναπτύσσονται οριακά ή συρρικνώνονται και οι κυβερνήσεις μειώνουν τις δαπάνες, αναφέρεται στην ετήσια αναφορά του οργανισμού για τις τάσεις στη μετανάστευση. 


Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις πως οι άνθρωποι από τις παραπάνω χώρες φεύγουν, αλλά όχι σε μεγάλους αριθμούς. 


Πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν τις συγκεκριμένες χώρες, είναι οι ίδιοι σχετικά πρόσφατοι μετανάστες σε αυτές. 


Υπογραμμίζεται επίσης ότι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και οι πέντε αυτές χώρες είχαν «σημαντική μετανάστευση», αλλά στα χρόνια που οδήγησαν στην κρίση, είχαν γίνει χώρες που συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό μεταναστών.


Η μετανάστευση ανθρώπων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία προς τη Γερμανία το 2010 αυξήθηκε και ειδικότερα στο οκτάμηνο του 2011 ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος. 


«Οι αριθμοί παραμένουν ήπιοι, με εξαίρεση την Ελλάδα, για την οποία η Γερμανία υπήρξε πάντα βασικός προορισμός μετανάστευσης», αναφέρει η ανακοίνωση.