Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει στους μετόχους της ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης για τη χρήση του 2011.
Η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της εταιρίας, στην οποία επιβεβαιώθηκε η εντυπωσιακή πορεία των οικονομικών της μεγεθών το περασμένο έτος.

Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε την αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. η σύνθεση του οποίου διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:
Στυλιανός Αγγελούδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος, Βασίλειος Αντωνόπουλος, Χριστίνα Αλίρη, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Αντώνιος Σαουλίδης, Χάρης Τοπαλίδης, Γεώργιος Σπανόπουλος, Δημήτριος Θηρίου, Γεώργιος Δημαρέλος, Κωνσταντίνος Νέζης (μέλη).


Όπως τονίστηκε από τη διοίκηση του ΟΛΘ στη διάρκεια της συνέλευσης συνεχίζεται και το 2012 η εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΟΛΘ ΑΕ. Στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η διακίνηση εμπορευμάτων αυξήθηκε, ο κύκλος εργασιών μεγάλωσε, ενώ τα κέρδη της εταιρίας διπλασιάστηκαν. Την Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 13.130.173 ευρώ, έναντι 11.887.196 ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 10,46%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της διακίνησης κατά
57,81% στο χύδην φορτίο, αλλά και στην αύξηση της διακίνησης των κοντέινερς κατά 6,13%.
Την ίδια περίοδο τα προ φόρων κέρδη, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης των εξόδων, έφθασαν συνολικά στο ποσό των 6.107.165 ευρώ, έναντι 2.961.621 ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλαδή αυξημένα κατά 3.145.544 ευρώ -ποσοστό 106,21%.
Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν συνολικά στα 4.867.767 ευρώ, έναντι των 2.348.582 ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλαδή αυξημένα κατά 2.519.185 ευρώ -ποσοστό 107,26%.


Σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση της ΟΛΘ ΑΕ ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε: «Ο δυναμισμός και οι προοπτικές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης καταγράφονται απολύτως στα οικονομικά αποτελέσματα της ΟΛΘ ΑΕ για το 2011, αλλά και για τους πρώτους μήνες του 2012. Παρά την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει το σύνολο της πραγματικής οικονομίας, αλλά και το «πάγωμα» των τιμολογίων, η διαχείριση της διοίκησης αποδείχθηκε αποτελεσματική. Άλλωστε η οικονομική ευρωστία του Οργανισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του λιμανιού, που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, ώστε να εξελιχθεί σε βασικό αναπτυξιακό βραχίονα όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης η ανάπτυξη είναι ένα στοίχημα διαρκείας. Τα επόμενα χρόνια ο λιμενικός χάρτης της ανατολικής Μεσογείου θα αναδιαταχθεί και σε αυτή τη νέα εικόνα η θέση τα Θεσσαλονίκης θα είναι διακριτή. Γι’ αυτό το στόχο δουλεύουμε δύο χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε με συνέπεια».