Σε 26,5925% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 304.039.607 δικαιώματα ψήφου, ανήλθε την 26η Ιουνίου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία μπορούν να ασκηθούν από τον πληρεξούσιο Παναγιώτη Αλεξάκη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Τρ. Πειραιώς την 29/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Το όριο το οποίο υπερβαίνει ο υπόχρεος είναι το 25%.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: O συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν 265.054.306 και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν 23,1827%.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 304.039.607 (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 26,5925% (έμμεσα).

Ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης  θα παύσει να κατέχει 304.039.607 δικαιώματα ψήφου την 30.06.2012.