Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ξυλεμπορίας μετά το πέρας της 54ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η θητεία του ορίσθηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015.

 

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: 

 

Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 

Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 

Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 

Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος 

Σταμπουλής Νικόλαος του Γεωργίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος 

 

Επίσης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορίσθηκε η ανάθεση υπογραφών και αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης.