Η εταιρεία «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοίνωσε, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά: 

 

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 

Νικόλαος Βελής - Αντιπρόεδρος Α΄, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

Σωτήριος Καζάκης - Αντιπρόεδρος Β΄, εκτελεστικό μέλος 

Ουρανία Παναγιωταλίδη - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Παντελής Παλαντζίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τετραετής και λήγει την 26/06/2016, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ που θα συνέλθει για έγκριση του Ισολογισμού του έτους της εξόδου των μελών του νέου Δ.Σ.