Η συμφωνία παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων της Κορρές στις θυγατρικές εταιρείες της Johnson & Johnson ‘LATAM International Investment Company’ και ‘Cilag GmbH International’ για την πώληση και διανομή τους στη Λατινική Αμερική δεν θα είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δε θα έχει επίδραση στα αποτελέσματα της Κορρές Α.Ε., καθώς η δραστηριότητα στη Λατινική Αμερική δεν έχει πλήρως ξεκινήσει ακόμα. 

 

Επιπλέον, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση από την Εταιρεία προς τις συγκεκριμένες εταιρείες, από την αρχική αμοιβή που της καταβλήθηκε το 2009.