Στοιχεία- σοκ για την χώρα μας περιλαμβάνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στην ευρωπαϊκή ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα, το πρώτο τρίμηνο του 2012 χάθηκαν περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας (-8,7%), ενώ οι άστεγοι ανήλθαν στους 20.000, δηλαδή αυξήθηκαν το 2011 κατά 25% σε σχέση με το 2009.


Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών στις οποίες αναμένεται επιδείνωση της απασχόλησης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 στον τομέα υπηρεσιών και κατασκευών και σημειώνει επίσης ότι το 68% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για το ενοίκιο ή την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.