Οι ζημιές που εμφάνισε η JP Morgan Chase από συναλλαγές προκειμένου να αντισταθμίσει τους κινδύνους ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 9 δισ. δολάρια αντί για τα 2 δισ. δολ.
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα από τις ρευστοποιήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία το ποσό αυξάνεται διαρκώς και ήδη έχει ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις.