Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011 ενέκρινε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 4 Ιουλίου 2012 (record date) για τη Motor Oil. Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2011.
 

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2011 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 από την Τράπεζα Πειραιώς.