Εβροφάρμα: Μεταφορά της έδρας αποφάσισε η Γ.Σ.

Εβροφάρμα: Μεταφορά της έδρας αποφάσισε η Γ.Σ.

Μεταφορά της έδρας στο 1ο χλμ Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Εβροφάρμας, κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στην τακτική γενική συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

 

Η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε:

 

- εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 26ης Μαρτίου 2012 και το από 30 Μαρτίου 2012 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθωνος Στυλιανού.

 

- απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

- εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας  χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  RSM Στυλιανού ΑΕ, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

- προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 μέχρι και 30.06.2013.

 

- εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

 

- αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας στο 1ο χλμ Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας, στο εργοστάσιο της εταιρίας.

 

Σημειώνεται πως όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (10.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο