Μειωμένες πωλήσεις, αλλά βελτιωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2011 η εταιρεία Tasty Foods, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλμυρών σνακς, η οποία ανήκει στον αμερικανικό όμιλο PepsiCo.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 121,10 εκατ. ευρώ, από 126,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 4,3% σε ποσοστό και κατά 5,44 εκατ. ευρώ σε αξία.
 

Η επιχείρηση παρουσίασε μεικτά κέρδη 56,55 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 61,50 εκατ. ευρώ το 2010 (-8%). Το μεικτό περιθώριο μειώθηκε από 48,6%, στο 46,7%.
 

Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 11,98 εκατ. ευρώ, από 10,52 εκατ. ευρώ το 2010 (+13,9%).
 

Η Tasty Foods κατέγραψε κέρδη προ φόρων 9,83 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχων κερδών 8,33 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα δηλαδή κατά 18%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων (4,95 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 3,75 εκατ. ευρώ το 2010) τα καθαρά κέρδη ήταν ύψους 4,88 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα δηλαδή κατά 6,5%.
 

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (37,03 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 52% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (71,27 εκατ. ευρώ).