Ένα μανιφέστο λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα εξέδωσαν τα μέλη του «σκιώδους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δηλαδή του Δικτύου Spinelli.

 Η ανακοίνωση αυτή αφού κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η ευρωζώνη, αναφέρεται διεξοδικά στο ελληνικό ζήτημα προτείνοντας:

- Την επιμήκυνση του μνημονίου προκειμένου η Ελλάδα να καταφέρει να επιτυχει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

- Τον επαναπροσδιορισμό των στόχων προς το καλύτερο, με περισσότερες δομικές και βαθιές μεταρρυθμίσεις, αντί των μειώσεων των κατώτατων μισθών στον ιδιωτικό τομέα και την αύξηση της φορολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Την επανατοποθέτηση των οικονομικών πηγών στην πραγματική οικονομία της χώρας, με την αλλαγή των όρων της αποπληρωμής του χρέους για μια συγκεκριμένη περίοδο προκειμένου οι ανάγκες για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ένα σεβαστό κράτος πρόνοιας να γίνουν πρώτη προτεραιότητα

- Τη συλλογή όλων των δεδομένων όσων καταθέσεων «πέταξαν» από τις ελληνικές στις ελβετικές τράπεζες προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι παρανομίες και φοροδιαφυγές

- Την ίδρυση μιας Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, η οποία θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το χρέος και αν υπάρχει κάποιο μέρος του που να είναι παράνομο