Η Intracom ανακοίνωσε ότι η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματός της προαίρεσης (put option) για την πώληση του 49% των μετοχών της IntracomTelecom (put option) προς στην JSC Concern Sitronics, παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι την 31η Ιουλίου 2012. 

 

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί της εν λόγω άσκησης, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.