Συμψηφισμό φορολογικών χρεών αλλά και εταιρικών διαφορών με απαιτήσεις από το δημόσιο, προτείνουν οι εφοριακοί µε στόχο την ανακούφιση-προστασία του πολίτη, την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και την καλύτερη απόδοση του φορολογικού συστήματος.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών τονίστηκε ότι οι φόροι που έρχονται το επόμενο διάστημα, δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) που δεν πληρώθηκε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και θα βεβαιωθούν στις εφορίες σαν χρέη των πολιτών, το ΕΤΑΚ του 2009, ο ΦΑΠ του 2010, ο ΦΑΠ του 2011, ο ΦΑΠ του 2012 (πιθανά στο τέλος του έτους), ο φόρος εισοδήματος για το έτος 2011 και ο φόρος εισοδήματος για προηγούμενα έτη (σε όσες περιπτώσεις δεν είχαν εκκαθαρισθεί οι σχετικές δηλώσεις) θα «πνίξουν» τους πολίτες και δεν θα μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα και για τα έσοδα του δημοσίου.


Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης βάσει της οποίας το ποσό του φόρου που θα αποδίδουν οι φορολογούμενοι κάθε μήνα για τους φόρους που προκύπτουν με τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων και τους φόρους ακινήτων να ανέρχεται το πολύ στο 20% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος που τους απομένει εάν αφαιρεθεί η δόση του στεγαστικού δανείου ή το ενοίκιο. Παράλληλα τα χρέη στα οποία δεν αντιστοιχεί μηνιαία δόση καταβολής (λόγω του ύψους των εισοδημάτων), δεν διαγράφονται αλλά «παγώνουν» μέχρις ότου οι υπόχρεοι βρεθούν σε οικονομική κατάσταση, η οποία θα τους επιτρέπει την σταδιακή έστω, εξόφλησή τους.


Αναλυτικά για τα πολύ χαμηλά καθαρά εισοδήματα των 650 ευρώ, οι εφοριακοί προτείνουν «πάγωμα» των πληρωμών φόρου, ενώ για εισοδήματα από 651 έως 1.000 ευρώ προτείνουν η μηνιαία δόση να αντιστοιχεί στο 10% τους εισοδήματος τους. Για τους φορολογούμενους με μηνιαίο εισόδημα 1.001- 1.500 ευρώ η μηνιαία δόση να είναι το 15% του εισοδήματος. Για τους φορολογούμενους με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.500- 2000 ευρώ προτείνεται να πληρώνουν κάθε μήνα το 20% του καθαρού εισοδήματος τους.


Ανάλογη πρόταση υπάρχει και για τις επιχειρήσεις η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για συμψηφισμό των χρεών (σε ένα βαθμό γίνεται και τώρα), «κυκλοφορία» του χρέους και απεμπλοκή των επιχειρήσεων, από δεσμεύσεις σε εφορία και τράπεζα.


Συγκεκριμένα προτείνεται κάθε επιχείρηση (μετά από αίτημά της) λαμβάνει ειδική (ηλεκτρονική) βεβαίωση, που περιγράφει το ποσό που της οφείλει το Δημόσιο ή γενικά φορέας του (Αυτοδιοίκηση κλπ). Η βεβαίωση κοινοποιείται σε συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία ανοίγει σχετικό λογαριασμό, στο όνομα της επιχείρησης.


Η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει (με ειδική τραπεζική εντολή) χρέη της προς άλλες επιχειρήσεις, ή το Δημόσιο ή φορέα του (Δήμος, ΙΚΑ, ΔΕΗ κλπ) ή φυσικά πρόσωπα, (εφ΄ όσον στην πληρωμή αυτή συμφωνεί ο αποδέκτης). Η επιχείρηση που λαμβάνει (από την άλλη) την τραπεζική εντολή, την μεταβιβάζει σε άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, για αποπληρωμή αποκλειστικά υποχρεώσεων (χρεών) προς το Δημόσιο, με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος (π.χ. 10 ημέρες).


Α.Κ.