Το ταμείον είναι μείον για τη ΔΕΗ, γι' αυτό και δεν μπορεί να δανειστεί πλέον από ξένες τράπεζες.

Το αποτέλεσμα ήταν να στραφεί για δάνειο σε πέντε ελληνικές τράπεζες, με ένα επιτόκιο υπέρ του δέοντος υψηλό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες  η Αγροτική Τράπεζα της χορήγησε ρευστό με επιτόκιο που έφτασε το 11,9%.

Ωστόσο, κύκλοι της ΔΕΗ αναφέρουν πως το επιτόκιο δεν ξεπέρασε το 9%, από περίπου 8% που είχε φτάσει το προηγούμενο αντίστοιχο δάνειο.

Για το θέμα αναμένεται ανακοίνωση της επιχείρησης το απόγευμα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. 

Η ΔΕΗ δανείζεται 150 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 525 εκατ. που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα χρέη της.